محسن رنجبر — شرکت شعاع گستر شرق

EN | FA

 

 

نام و نام خانوادگی: محسن رنجبر                          سمت : معاونت اجرایی - نایب رئیس هیئت مدیره

مدرک و رشته تحصیلی : لیسانس فیزیک                 دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه بیرجند

سابقه کار:12 سال

ردیف

عنوان پروژه

شرکت

مسئولیت

تاریخ

1

نیروگاه گازی قاین

نتن

کارشناس ابزار دقیق

85-84

2

نیروگاه گازی ایران LNG

مپنا

کارشناس ابزار دقیق

91-89

3

فاز 13 پارس جنوبی

مپنا

ناظر برق و ابزار دقیق

93-91

4

پیمانکاری

-

سرپرست نصب و راه اندازی

93-94

5

پست 63/230 کیلو ولت جمکران

شعاع گستر شرق

سرپرست اجرا

95-96

6

احداث پست موقت ارمک

شعاع گستر شرق

سرپرست کارگاه

96-97