هیئت مدیره — شرکت شعاع گستر شرق

EN | FA

Feature-img

هیئت مدیره

محمد مهدی رنجبر

مدیر عامل

حمیدرضا صمدی

رئیس هیئت مدیره

محسن رنجبر

نایب رئیس هیئت مدیره